Publications
Projects
Scholars
Research Thrust Areas
Research Lab
Patents
Research Statistic
Research Highlights

Research Scholars

Research scholars  for the  academic year  2019-20

Sl No. Name Supervisor/ Co-supervisor
1 SASWATI  PATTNAIK Dr Manoranjan Kumar/ Dr Sunil Mishra
2 TUHINANSU  PRADHAN Dr J K DAS
3 RAMESH  BODDU Dr Arindam Deb/ Dr J S Roy
4 SNEHAPRAVA  ACHARYA Dr P K Patra/Dr Umesh Samal
5 SRINIVAS  SAMALA Dr Subhashree Mishra/Dr S S Singh
6 G PURNACHANDRARAO Dr Deepak Rout
7 BANALA SARITHA Dr Tejaswini Kar
8 ANKHI  DEBNATH Dr Vikash Jha
9 IPSITA  JENA Dr Udai P Singh
10 ASHA RANI SETHI Dr Suman Dey
11 TANU TRUSHNA MOHAPATRA Dr Sanand Kumar/ Dr Tejaswini Kar
12 SARADIYA KISHOR PARIJA Dr P Dutta
13 SHAIK MOHAMMED ALI Dr S S Singh
14 JAMPANA SIDDARTHA VARMA Dr J R Panda
15 ANINDITA  KHAN Dr J S Roy/ Dr Anupama Senapati
16 DEBASHRITA  ROUL Dr Shraddhanjali Mohapatra
17 ARADHANA  RAJU Dr P Dutta/ Dr J K Das
18 DHAVALESWARAPU  VKATACHARIEN Dr S Sahu
19 SEEMA  MISHRA Dr S K Sabut
20 YANNA VENKATA SUBBARAO Dr BVVS Kumar
21 SOUMYAJIT  DASH Dr Arighna Deb
22 RAJALAXMI  DAS Dr Kalyan Bhattacharya/ Dr Bishnu Prasad De

Research scholars  for the  academic year  2018-19

Sl No. Name Supervisor/ Co-supervisor
1 Mr. AMEEYA RANJAN MUDULI Dr. Sudhakar Sahu
2 Mr. AMIT PRAKASH SEN Dr. N K Rout
3 Mr. ANIRBAN NEOGI Dr. J R Panda
6 Ms. DIBYALEKHA CHAINI Dr. Kanan Bala Ray
7 Mr. JNANA RANJAN BEHERA Dr. S S Singh
8 Mr. JYOTI SANKAR MISHRA Dr. Umesh Samal
9 Mr. KAVULURU ANIL JAYA KIRAN Dr. Subhashree Mishra / Dr. S. S Singh
11 Ms. NAGA SWETHA R Dr. V K Srivastava/ Dr. K Parvathi
12 Mr. NIHAR RANJAN SAHU Dr. Sananda Kumar/ Dr. Sarita Nanda
13 Ms. PIALI CHAKRABORTY Dr. J R Panda/ Dr.Arindam Deb
14 Mr. PRABHUPADA SAMAL Dr. S. K. Mohapatra
15 Ms. PRINCE PRIYA MALLA Dr. Sudhakar Sahu
17 Mr. SHAIK ABDUL KHADAR Dr. Sudhakar Sahu
18 Ms. SIKTA MANDAL Dr. Udai P Singh
19 Mr. SOUMENDRA PRASAD ROUT Dr. P. Dutta
20 Mr. SUBHA RANJAN DAS Dr. Sudhakar Sahu
21 Ms. SUBHRA SUROCHITA MISHRA Dr. J S Roy
22 Ms. SUCHARITA JENA Dr. Mamta Panigrahi / Dr. J K Das